Problémy s rezistenciou

pou

V priebehu rokov sa vši postupne stali rezistentné (odolné) voči syntetickým účinným látkam. Preto produkty, ktoré obsahujú takúto účinnú látku ako napr. peméthrine, malathion...sú čoraz menej účinné, nakoľko vši sa stávajú voči nim odolné. Nezabúdajte, že správna aplikácia prípravku a dodržiavanie návodu na použitie sú potrebné na dosiahnutie účinnej liečby.