Upozornenie školy

pou

Ako upozorniť rodičov?

Ako prvé treba informovať rodičov. Ak ste si všimili, že dieťa má vši, upozornite rodičov, ktorí sú vždy ochotní spolupracovať pri odstraňovaní vší.

Vhodným prostriedkom pre informovanosť rodičov sú plagáty na školách. Plagáty by mali pútavým spôsobom upozorňovať na výskyt vší a tiež poskytovať rady ako s nimi bojovať.

Ak výskyt vší na škole prerastie do epidémie, mala by škola požiadať o odbornú pomoc zo strany odborníkov:

  • • Poriadať odborné prednášky pre deti na 1. stupni ale aj učiteľov so zameraním preventívnych opatrení v boji proti všiam.
  • • Priama spolupráca s konkrétnymi deťmi a ich rodinami.